Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of George

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF GEORGE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF YORK STREET, FICHAT STREET, BAMBOO STREET & INSIGNIS STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 07 DECEMBER 2023 FROM 09H00 TO 12H00 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 08 DECEMBER 2023 FROM 09H00 TO 12H00.

***
BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN YORK STRAAT, FICHAT STRAAT, BAMBOO STRAAT & INSIGNIS STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 07 DESEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 12H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 08 DESEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 12H00.