Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Heroldsbay Sewer Pump Station US122

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Heroldsbay Sewer Pump Station US122

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF HEROLDSBAY SEWER PUMP STATION US122

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 15 SEPTEMBER 2023 FROM 09H00 to TO16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 18 SEPTEMBER 2023 FROM 09H00 TO 16H30.

***

Beplande Onderbreking van die Elektriese Toevoer: Gedeelte Van Heroldsbaai Riool Pompstasie Lyn US122

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN HEROLDSBAAI RIOOL POMPSTASIE LYN US122

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 15 SEPTEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MONDAY18 SEPTEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 16H30.