Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF HOEKWIL

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF HOEKWIL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF HOEKWIL VALLY STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 06 JULY 2023 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 07 JULY 2023 FROM 09H00 TO 16H00.

 

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN HOEKWIL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN HOEKWIL VALLEY STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 06 JULIE 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 07 JULIE 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00.

Uigereik deur George Municipality
29 Junie 2023