Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Hoekwil

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF HOEKWIL
HOEKWIL RD, BOSBOK LINE ,GEELHOUT , HEIDE AVE, VALLEY, CHURCH RD, & PASTORIE LINE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SUNDAY 14 APRIL 2024 FROM 09H00 TO 16H30 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 21 APRIL 2024 FROM 09H00 TO 16H30.

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN OF HOEKWIL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN OF HOEKWIL
HOEKWIL WEG,BOSBOK LYN ,GEELHOUT ,HEIDE LN ,VALLEY, CHURCH WEG & PASTORIE LYN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SONDAG 14 APRIL 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 21 APRIL 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30.