Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF HOEKWIL

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF HOEKWIL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PLATRUG ROAD AND OLIFANTSHOEK ROAD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 27 AUGUST  2022 FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 28 AUGUST  2022 FROM  09H00 TO 16H30

 

***

 

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRISITEITSVOORSIENING – GEDEELTE VAN HOEKWIL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

PLATRUGWEG EN OLIFANTSHOEKWEG

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 27 AUGUSTUS  2022 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 28 AUGUSTUS  2022 VANAF 09H00 TOT 16H30