Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Loerie Park

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF LOERIE PARK – SECOND STREET AND NEDERBURG STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on MONDAY 29 APRIL 2024 FROM 09H00 TO 16H30 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 06 MAY 2024 FROM 09H00 TO 16H30.

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN LOERIE PARK

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN LOERIE PARK – TWEEDE STRAAT EN NEDERBURG STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op MAANDAG 29 APRIL 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 06 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30.