Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Modderrivier Line R404

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF MODDERRIVIER LINE
R404.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 04 JUNE 2024 FROM 08H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 06 JUNE 2024 FROM 08H00 TO 17H00.

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN MODDERRIVIER LYN
R404.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN MODDERRIVIER LYN
R404.

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 04 JUNIE 2024 VANAF 08H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 06 JUNIE 2024 VANAF 08H00 TOT 17H00.