Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF PARKDENE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF PARKDENE

SETLAARS, LAVENDER, PARISH STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 02 NOVEMBER  2022 FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 03 NOVEMBER  2022 FROM  09H00 TO 16H00.

Issued by George Municipality

28 October 2022

***

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN PARKDENE

SETLAARS, LAVENDER, PARISH STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 02 NOVEMBER  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 03 NOVEMBER  2022 VANAF 09H00 TOT 16H00.

Uitgereik deur George Munisipaliteit

28 Oktober 2022