Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF ROSEMOORE

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF ROSEMOORE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

KANARIE, NO NAME, BAKER, COMAY, DELPORT, VAN BRIESIES, DEERLING STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 26 AUGUST  2022 FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 29 AUGUST 2022 FROM  09H00 TO 16H00

Issued by George Municipality

24 August 2022

 

***

 

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRISITEITSVOORSIENING – GEDEELTE VAN ROSEMOORE

 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

KANARIE, NO NAME, BAKER, COMAY, DELPORT, VAN BRIESIES, DEERLING STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  VRYDAG 26 AUGUSTUS  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

Uigereik deur George Munisipaliteit

24 Augustus 2022