Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Rosemore

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF ROSEMORE
Issued by George Municipality, 11 June 2024
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF  ROSEMORE
BEER AND VINCENT STREETS
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 13 JUNE 2024  FROM  08H30 TO 17H00 to do alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed anytime within the notified period.
Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 14 JUNE 2024 FROM  08H30 TO 17H00.
*
BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN ROSEMORE
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN ROSEMORE
BEER EN VINCENT STRATE
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 13 JUNIE 2024 VANAF  08H30 TOT 17H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 14 JUNIE 2024 VANAF 08H30 TOT 17H00.