Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF VAN MODDERIVIER

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF VAN MODDERIVIER

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF VAN MODDERIVIER
STRAWBERRY & HAYGROVE FARMS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 10 MAY 2023 FROM 09H00 TO 16H45 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 11 MAY 2023 FROM 09H00 TO 16H45.

Issued by George Municipality
5 May 2023

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN MODDERIVIER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN MODDERIVIER
STRAWBERRY & HAYGROVE PLASE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 10 MEI 2023 VANAF 09H00 TOT 16H45 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 11 MEI 2023 VANAF 09H00 TOT 16H45.

Uigereik deur George Minisipaliteit
5 Mei 2023