Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF VICTORIA HEIGHTS

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF VICTORIA HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
VICTORIA BAY PORTION OF VICTORIA BAY HEIGHTS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 30 JUNE 2023 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 03 JULY 2023 FROM 09H00 TO 16H00.

Issued by George Municipality
28 June 2023

*

PLANNED ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN VICTORIABAAI HOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
VICTORIABAAI GEDEELTE VAN VICTORIABAAI HOOGTE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 30 JUNIE 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 03 JULIE 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00.