Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Wilderness Heights

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS
SILVER RIVER RD, CLAIRE WOOD, STRAWBERRY HILL, IDILLE FOREST EXPERIENCE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 01 NOVEMBER 2023 FROM 09H00 TO 19H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 08 NOVEMBER 2023 FROM 09H00 TO 19H00.

***
BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE
SILVER RIVIER STR, CLAIRE WOOD, STRAWBERRY HILL, IDILLE FOREST EXPERIENCE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 01 NOVEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 19H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 08 NOVEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 19H00.