Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS

WHITES RD, DE WAAL DRIVE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  WEDNESDAY 16 NOVEMBER  2022  FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 17 NOVEMBER  2022 FROM  09H00 TO 16H30

Issued by George Municipality

11 Nov 2022

 

***

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE

WHITES WEG, DE WAAL DRIVE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 16 NOVEMBER  2022 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30

Uitegereik deur George Munisipaliteit

11 Nov 2022