Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF WILDERNESS

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF WILDERNESS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

BARNARD LINE, DE WAAL DRIVE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 25 AUGUST  2022 FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 01 SEPTEMBER  2022 FROM  09H00 TO 16H00

Issued by George Municipality

22 August 2022

 

***

 

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRISITEITSVOORSIENING – GEDEELTE VAN WILDERNIS

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

BARNARD LYN, DE WAAL DRIVE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 01 SEPTEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

Uitgereik deur George Munisipaliteit

22 Augustus 2022