Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY WILDERNESS HEIGHTS

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY WILDERNESS HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS
ERIKA STR, SILVER RIVER STR, STRAWBERRY HILL, CLAIRE WOOD, IDILLE FOREST EXPERIENCE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 01 OCTOBER 2022 FROM 09H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 02 OCTOBER 2022 FROM 09H00 TO 17H00.

Issued by George Municipality
28 Sept 2022

*

BEPLAANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER WILDERNIS HOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE
ERIKA STR, SILWER RIVIER STR, STRAWBERRY HILL, CLAIRE WOOD, IDILLE FOREST EXPERIENCE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 01 OKTOBER 2022 VANAF 09H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 02 OKTOBER 2022 VANAF 09H00 TOT 17H00.

Uitegereik deur George Munisipaliteit
28 Sept 2022