Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Potable Water Supply: Kraaibosch Park and Groenkloof

PLANNED INTERRUPTION OF THE POTABLE WATER SUPPLY: KRAAIBOSCH PARK AND GROENKLOOF

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
KRAAIBOSCH PARK, GROENKLOOF WOODS, GROENKLOOF VILLAGE, GROENKLOOF RIF, GROENKLOOF GLEN

NOTICE is hereby given that the potable water supply will be interrupted on TUESDAY, 24 OCTOBER 2023 FROM 09H00 TO 17H00 for the purpose of repairing the bulk supply pipeline. Consumers are requested to please use water very sparingly during this period and for a few hours afterwards to allow the network to stabilise. Water tankers will be stationed in the affected areas.

The co-operation of residents is fully appreciated.

***
BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE GESUIWERDE WATER TOEVOER: KRAAIBOSCH PARK AND GROENKLOOF

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

KRAAIBOSCH PARK, GROENKLOOF WOODS, GROENKLOOF VILLAGE, GROENKLOOF RIF, GROENKLOOF GLEN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die gesuiwerde water toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 24 OKTOBER 2023 VAN 09H00 TOT 17H00 met die doel om die grootmaattoevoerpyplyn te herstel. Verbruikers word versoek om asseblief water baie spaarsamig te gebruik gedurende hierdie tydperk en vir ‘n paar uur daarna sodat die netwerk kan stabiliseer. Watertenkwaens sal in die geaffekteerde gebiede gestasioneer wees.

Die inwoners se samewerking word opreg waardeer