Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE – EDEN HIGH SCHOOL, EDEN HOSTELS & YORK HIGH SCHOOL HOSTEL

PLANNED POWER OUTAGE – EDEN HIGH SCHOOL, EDEN HOSTELS & YORK HIGH SCHOOL HOSTEL

EMERGENCY REPAIRS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

EDEN High School, EDEN Hostels & York High School Hostel

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 02 APRIL 2022 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

***

BEPLANDE KRAG ONDERBREKING – EDEN HOËR SKOOL, EDEN KOSHUISE & YORK HOËR SKOOL KOSHUIS

NOOD HERSTEL WERK

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

EDEN Hoër Skool, EDEN Koshuise & York Hoër Skool Koshuis

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 02 APRIL 2022 VANAF 9H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.