Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE – HOEKWIL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF HOEKWIL

CHURCH STR, KAMMASIE STR, OLIFANTSHOEK

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  THURSDAY 10 MARCH  2022  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

FRIDAY 11 MARCH 2022 FROM  09H00 TO 16H00

***

BEPLANDE KRAGONDERBREKING – HOEKWIL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN HOEKWIL

KERK STR, KAMMASIE STR, OLIFANTSHOEK

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  DONDERDAG 10 MAART  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan wordgedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 11 MAART 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00