Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE: PORION OF WILDERNESS HEIGHTS

PLANNED POWER OUTAGE: PORION OF WILDERNESS HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS
DE WAAL DRIVE, HEIGHTS RD, WHITES RD, KOOBOO BERRY, CONSTANTIA DRIVE, NUM NUM CRESCENT, FYNBOS SLOT

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 01 JUNE 2022 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 02 JUNE 2022 FROM 09H00 TO 16H30

Issued by George Mun
30 May 2022

*

BEPLANDE KRAGONDERBREKING: GEDEELTE VAN WILDERNIS-HOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN WILDERNIS-HOOGTE
DE WAAL LAAN, HOOGTE WEG , WHITES STR, KOOBOO BERRY, CONSTANTIA WEG, NUM NUM SINGEL, FYNBOS SLOT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 01 JUNIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 02 JUNIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30

Uitegereik deur George Mun
30 May 2022