Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE: PORTION OF HANSMOESKRAAL

PLANNED POWER OUTAGE: PORTION OF HANSMOESKRAAL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF HANSMOESKRAAL

BEACH ROAD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  TUESDAY 31 MAY  2022  FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 01 JUNE  2022 FROM  09H00 TO 16H30

Issued by George Mun

27 May 2022

***

BEPLANDE KRAGONDERBREKING: GEDEELTE VAN HANSMOESKRAAL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN HANSMOESKRAAL

BEACH STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  DINSDAG 31 MEI  2022 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 01 JUNIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30

Uitgereik George Mun

27 Mei 2022