Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE: PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF WILDERNESS HEIGHTS
WHITES LINE, TAAIBOS LINE, ERICA LINE, DINNIE LINE, BERGSTR LINE, MOLL LINE, SKIETBAAN LINE, MEISSNER LINE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 12 MAY 2022 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 13 MAY 2022 FROM 09H00 TO 16H30.

*

BEPLANDE KRAGONDERBREKING: GEDEELTE VAN WILDERNISHOOGTE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN WILDERNIS- HOOGTE
WHITES LYN, TAAIBOS LYN, ERICA LYN, DINNIE LYN, BERGSTR LYN, MOLL LYN, SKIETBAAN LYN, MEISSNER LYN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 12 MEI 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 13 MEI 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30