Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE – STREEKRIOOL NO. 1

PLANNED POWER OUTAGE – STREEKRIOOL NO. 1

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

STREEKRIOOL NO.1

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 19 AUGUST  2022  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers will not be affected.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 22 AUGUST 2022 FROM  09H00 TO 16H00

Issued by George Municipality

16 August 2022

***

BEPLANDE KRAGONDERBREKING – STREEKRIOOL NR.1

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

STREEKRIOOL NO.1

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 19 AUGUSTUS  2022 VANAF  009H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word nie geaffekteer nie.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

Uitgereik deur George Munisipaliteit

16 Augustus 2022