Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED RAW WATER SUPPLY INTERRUPTION

PLANNED RAW WATER SUPPLY INTERRUPTION

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

GEORGE AREA

NOTICE is hereby given that the raw water supply will be interrupted on TUESDAY 24 MAY  2022  FROM  07H00 TO 19H00 for the purpose of doing alterations to the bulk raw water supply pipelines.  Consumers are warned to use the potable water distributed sparingly. Potable water distribution will not be interrupted for the full duration of the works to enable the industry to proceed with its daily operations.

Issued by George Municipality

20 May 2022

 

***

 

BEPLANDE RUWATERVOORSIENING ONDERBREKING

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEORGE AREA

KENNISGEWING geskied hiermee dat die rou water toevoer onderbreek sal word op  DINSDAG 24 MEI  2022 VANAF  07H00 TOT 19H00 met  die doel om veranderings aan die rouwater hoofpypleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die gesuiwerde water gedurende die dag spaarsamig te gebruik. Die gesuiwerde water toevoer sal steeds lewendig gehou word vir die volle periode sodat industrie kan voortgaan.

Uitgereik deur George Munisipaliteit

20 Mei 2022