Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED WATER OUTAGE: WELGELEGEN – Estate

PLANNED WATER OUTAGE: WELGELEGEN – Estate

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
Welgelegen – Estate

NOTICE is hereby given that the water supply will be interrupted on THURSDAY 20 APRIL 2023 FROM 09H00 TO 14H00 due to maintenance on the Main Water Supply line.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 21 APRIL 2023 FROM 09H00 TO 14H00.

Issued by George Municipality
17 April 2023

*

BEPLANDE WATER ONDERBREKING: WELGELEGEN – Kompleks

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
Welgelegen – Kompleks

KENNISGEWING geskied hiermee dat water toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 20 APRIL 2023 VANAF 09H00 TOT 14H00 weens instandhouding aan die Hoofwatertoevoerlyn

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 21 APRIL 2023 VANAF 09H00 TOT 14H00.

Uigereik deur George Municipality
17 April 2023