Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED WATER SUPPLY INTERRUPTION – GROENKLOOF AND SURROUNDS

PLANNED WATER SUPPLY INTERRUPTION – GROENKLOOF AND SURROUNDS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
Groenkloof and Surrounding Area

NOTICE is hereby given that the water supply will be interrupted on THURSDAY 06 APRIL 2023 FROM 10:00 AM TO 2:00 PM due to emergency repair work.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on TUESDAY 11 APRIL 2023 FROM 10H00 TO 14H00.

Issued by George Municipality
5 April 2023

***

BEPLANDE WATERVOORSIENING ONDERBREKING – GROENKLOOF EN OMGEWING

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
Groenkloof en Area Rondom Groenkloof

KENNISGEWING geskied hiermee dat water toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 06 APRIL 2023 VANAF 10H00 TOT 14H00 weens noodherstel werk.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG 11 APRIL 2023 VANAF 10H00 TOT 14H00.

Uitgereik deur George Munisipalitiet
5 April 2023