Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Possible Interruption of The Drinkable Water Supply

POSSIBLE INTERRUPTION OF THE DRINKABLE WATER SUPPLY

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
BORCHERDS, BLUE MOUNTAIN, BALLOTSVIEW, CONVILLE, DORMEHLS DRIFT NORTH, GROENKLOOF, LA VALIA, LAWAAIKAMP, MARAISKAMP, KRAAIBOSCH, PARKDENE, ROSEMOOR, THEMBALETHU, AND ALSO ADJACENT AREAS

NOTICE is hereby given that work will commence on a main supply pipeline and the potable water supply may be interrupted at times during the period THURSDAY 23 NOVEMBER 2023 TO WEDNESDAY 6 DECEMBER 2023. During this period, water will be supplied directly to the network via the Kraaibosch potable water bulk supply pipeline and bypass the main reservoirs. Consumers are requested to please use water very sparingly during this period.

***

MOONTLIKE ONDERBREKING VAN DIE GESUIWERDE WATER TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
BORCHERDS, BLUE MOUNTAIN, BALLOTSVIEW, CONVILLE, DORMEHLS DRIFT NORTH, GROENKLOOF, LA VALIA, LAWAAIKAMP, MARAISKAMP, KRAAIBOSCH, PARKDENE, ROSEMOOR, THEMBALETHU, ASOOK OMLIGGENDE AREAS

KENNISGEWING geskied hiermee dat werk begin aan die hoof watertoevoerlyn en die gesuiwerde water toevoer dalk met tye onderbreek sal word gedurende die periode DONDERDAG 23 NOVEMBER 2023 TOT WOENSDAG 6 DESEMBER 2023. Gedurendie hierdie tydperk sal water direk aan die netwerk voorsien word via die Kraaibosch gesuiwerde water hoofpypleiding die die hoof reservoirs sal omseil word. Verbruikers word versoek om water baie spaarsamig te gebruik gedurende hierdie tydperk.