Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Temporary Closure of the Uniondale Public Library

Uniondale Public Library

Due to maintenance, the Uniondale Public Library will be temporarily closed on Thursday and Friday, 13 & 14 June 2024. Regular library hours will resume on Tuesday, 18 June 2024, as Monday is a public holiday. We apologise for any inconvenience caused. For enquiries, please contact the Uniondale Library at 044 752 1024.

*

OPENBARE KENNISGEWING: Tydelike sluiting van die Uniondale Openbare Biblioteek
Weens instandhouding sal die Uniondale Openbare Biblioteek tydelik gesluit wees op Donderdag en Vrydag, 13 & 14 Junie 2024. Gereelde biblioteekure sal op Dinsdag, 18 Junie 2024 hervat, aangesien Maandag ‘n openbare vakansiedag is. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat veroorsaak word. Vir navrae, kontak asseblief die Uniondale-biblioteek by 044 752 1024.