Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UNIONDALE NOW USES MISGUND LOAD-SHEDDING SCHEDULE TEMPORARILY

UNIONDALE NOW USES MISGUND LOAD-SHEDDING SCHEDULE TEMPORARILY

As of 3 March 2023, Eskom is feeding Uniondale power supply from a different region.

Uniondale’s load-shedding schedule now falls under Misgund. We advise consumers to consider the George Municipal issued load shedding schedules as the correct version.

According to Eskom, this is a temporary arrangement which should only last approximately a week.

The load shedding Applications (Apps) that are in circulation may have not been updated about this change and will give incorrect information unintentionally. The George Municipality load-shedding schedule remains accurate and reliable.

The latest load-shedding schedule for Uniondale is as follows:

Monday 06/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Tuesday 07/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Wednesday 08/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Thursday 09/03/2023
01:00 – 03:30
09:00 – 11:30
17:00 – 19:30

Friday 10/03/2023
01:00 – 03:30
17:00 – 19:30

Issued by George Municipality
5 March 2023

*

UNIONDALE GEBRUIK MISGUND BEURTKRAG-SKEDULE TYDELIK

Vanaf 3 Maart 2023 voer Eskom Uniondale kragtoevoer uit ‘n ander streek.

Uniondale se beurtkrag-skedule val nou onder Misgund. Ons raai verbruikers aan om die George Munisipale uitgereikte beurtkragskedules as die korrekte weergawe te oorweeg.

Volgens Eskom is dit ‘n tydelike reëling wat net ongeveer ‘n week behoort te duur.

Die beurtkrag-toepassings (toepassings) wat in omloop is, is moontlik nie oor hierdie verandering opgedateer nie en sal onbedoeld verkeerde inligting verskaf. Die George-munisipaliteit se beurtkragskedule bly akkuraat en betroubaar.

Die jongste beurtkragskedule vir Uniondale is soos volg:

Maandag 06/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Dinsdag 07/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Woensdag 08/03/2023
03:00 – 05:30
11:00 – 13:30
19:00 – 21:30

Donderdag 09/03/2023
01:00 – 03:30
09:00 – 11:30
17:00 – 19:30

Vrydag 10/03/2023
01:00 – 03:30
17:00 – 19:30

Uitgereik deur George Munisipaliteit
5 Maart 2023