Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UPDATE: Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Levallia

UPDATE: Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Levallia
Kindly note that the planned power outage that was scheduled for 9 September 2023 has been postponed. A new date will be issued shortly.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF LEVALLIA
SAUER, BAILIE, GELDERBLOM, PLAATJIES, GROWERS, VOLKWYN, STUURMAN, LEEN, CHRIS APRIL, MAREE STREETS
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 09 SEPTEMBER 2023 FROM 08H00 TO 18H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 10

SEPTEMBER 2023 FROM 08H00 TO 18H00.
Issued by George Municipality
1 September 2023
********************************************
Beplande Onderbreking van die Elektriese Toevoer: Gedeelte van Levallia

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN LEVALLIA

SAUER, BAILIE, GELDERBLOM, PLAATJIES, GROWERS, VOLKWYN, STUURMAN, LEEN, CHRIS APRIL, MAREE STRATE
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 09 SEPTEMBER 2023 VANAF 08H00 TOT 18H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 10 SEPTEMBER 2023 VANAF 08H00 TOT 18H00.

Uitgereik deur George Munisipaliteit
1 September 2023