Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

WATERVOORSIENING ONDERBREKING IN UNIONDALE SKADEBEOORDELING AAN DIE GANG

WATERVOORSIENING ONDERBREKING IN UNIONDALE SKADEBEOORDELING AAN DIE GANG

’n Gedeelte van Victoria-, Robert-, Raglan- en Taylorstraat in Uniondale sal onbepaald sonder water wees. Ons gaan ‘n watertrok tussen die strate beweeg wat sonder water sal wees.
Die waterdienstespan is intussen besig met skadebepaling en bevestiging van pypmateriaal wat benodig word.

Uitgereik deur George Mun
12 Mei 2022
11:35

WATER SUPPLY INTERRUPTION IN UNIONDALE DAMAGE ASSESSMENT UNDERWAY

A section of Victoria, Robert, Raglan and Taylor streets in Uniondale will be without water indefinitely. We’re going to move a water truck between the streets that will be without water.
The water services team is meanwhile busy with damage assessment and confirming pipe materials required.

Issued by George Mun
12 May 2022
11:35