Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE: Get ready to use the bus to school this year

PRESS RELEASE: GET READY TO USE THE BUS TO SCHOOL THIS YEAR

Issued: Monday 9 Jan 2023

With the new academic year starting next week, parents’ transport schedules will be taking on the regular frenzy of dropping off and picking up their children at school. Parents of learners who make use of the GO GEORGE bus service to get to school are encouraged to help their children get equipped in time.

It is important to get a GO GEORGE Smart Card and load enough trips before schools start, and not to wait until they have no trips left before topping up again. The Smart Card should be treated with the same care as any bank card or cash; if it gets lost, trips on the card cannot be refunded or transferred to a new card.

Smart Cards can be bought at any of the GO GEORGE Smart Card kiosks at the Transport Hub in Cradock Street, Blanco Triangle, Garden Route Mall and the Smart Card counter in the George Municipality’s finance hall. Two mobile kiosks are currently stationed at the Protea terminus in Pacaltsdorp and next to Cheap Foods, just off Nelson Mandela Boulevard, near the entrance to Parkdene. Feel free to phone the Call Centre on 0800 044 044 for the exact mobile kiosk location at a specific time.

School route maps

GO GEORGE communication champions will be present at the bus stops near high schools during the first few weeks of the school term to hand out route maps and inform learners about the different routes to school. Unique maps depicting the different options available to school and back home have been created for each school. These maps can also be downloaded from the GO GEORGE website by visiting www.gogeorge.org.za/school-routes.

Learners are advised to discuss the best boarding time, route and transfers with the champions. In most cases, there will be different options to avoid full buses during peak time.

To request an on-site visit and direct engagement from GO GEORGE, schools are welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044 or send an email to info@gogeorge.org.za.

 

CAPTION:

This is an example of the school route maps developed by GO GEORGE. These maps can also be downloaded from www.gogeorge.org.za/school-routes.

PERSVRYSTELLING: MAAK GEREED OM VEILIG BUS TE RY SKOOL TOE

Uitgereik: Dinsdag 11 Jan 2022

Met die nuwe akademiese jaar wat volgende week afskop, begin ouers se uitdaging met dol vervoerskedules om hul kinders by die skool af te laai en op te tel. Ouers van leerders wat van die GO GEORGE-busdiens gebruik maak om by die skool uit te kom, word aangemoedig om hul kinders te help om betyds alles hiervoor gereed te kry.

Dit is belangrik om ‘n GO GEORGE Slimkaart te kry en genoeg ritte te laai voordat skole begin, en nie te wag totdat leerders geen ritte oor het voordat hulle weer herlaai nie. Die Slimkaart moet met dieselfde sorg as enige bankkaart of kontant hanteer word; as dit wegraak, kan ritte op die kaart nie terugbetaal of na ‘n nuwe kaart oorgedra word nie.

Slimkaarte kan by enige van die GO GEORGE-slimkaartkiosks by die vervoerkern in Cradockstraat, Blanco-driehoek, Garden Route Mall en die Slimkaarttoonbank in die George-munisipaliteit se finansiële saal gekoop word. Twee mobiele kiosks is tans by die Protea-terminus in Pacaltsdorp en by Cheap Foods, net langs Nelson Mandela Boulevard, naby die ingang van Parkdene gestasioneer. Skakel gerus die inbelsentrum by 0800 044 044 vir die presiese ligging van die mobiele kiosks op ‘n spesifieke tydstip.

Skoolroetekaarte

Go GEORGE-passasiersdiensbeamptes sal gedurende die eerste paar weke van die skoolkwartaal by die bushaltes naby skole wees om leerders in te lig oor die verskillende roetes skool toe. Unieke kaarte wat die verskillende opsies skool toe en terug huis toe uitbeeld, is vir elke skool geskep. Hierdie kaarte kan ook afgelaai word vanaf die GO GEORGE-webwerf deur www.gogeorge.org.za/school-routes te besoek.

Leerders word aangeraai om die beste opklimtyd, roete en oorklimhaltes met die passasiersdiensbeamptes te bespreek. In die meeste gevalle sal daar verskeie opsies wees om vol busse tydens spitstyd te vermy.

Om ‘n besoek op die skoolterrein en direkte skakeling met die leerders aan te vra, is skole welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel of ‘n e-pos na info@gogeorge.org.za te stuur.

BYSKRIF:

Hierdie is ’n voorbeeld van die skoolroetekaarte wat deur GO GEORGE ontwikkel is. Die kaarte kan ook van die webblad afgelaai word by www.gogeorge.org.za/school-routes.