Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE passenger satisfaction survey to start soon

GO GEORGE PASSENGER SATISFACTION SURVEY TO START SOON

Issued 16 Sep 2022

 

A GO GEORGE passenger satisfaction survey will be conducted from 26 September until 21 October 2022 at GO GEORGE bus stops on the current network of routes.

The survey forms part of the 2022 George Integrated Public Transport Network (GIPTN) Macro-, Transport- and Socio-Economic Study (MTSES). The results will be compared with previous studies to determine the overall socio-economic impact of the GO GEORGE bus service in three main areas, namely macro-economic, transport economic, and socio-economic impact.

According to Morné Lakay, Acting Manager of GO GEORGE, feedback from passengers remains core to the planning and fine-tuning of the system. “With intricate data at our disposal, it is possible for us to plan and implement, but we need to know whether we are meeting our communities’ needs and whether the bus service is indeed improving quality of life and access to economic opportunities. That is what the George Integrated Public Transport Network (GIPTN) is all about and why we kindly request passengers to spare a few minutes when approached by a surveyor. Participating passengers will remain anonymous,” Lakay said.

The data acquired through the survey will form part of continuous reviewing and improvement of the bus service and inform amendments where needed and possible.

Independent, trained surveyors with appropriate identification cards will conduct the survey using an App on a cell phone. More information can be obtained from the GO GEORGE Call Centre at 0800 044 044.

 

CAPTION:
Brendon Barends spared a few minutes to answer GO GEORGE surveyor, Larouchelle Kleinbooi’s questions.

 

 

 GO GEORGE-PASSASIERSPEILING BEGIN BINNEKORT

Uitgereik 16 Sep 2022

‘n GO GEORGE-passasierspeiling sal van 26 September tot 21 Oktober 2022 by GO GEORGE-bushaltes op die huidige netwerk van roetes gedoen word.

Die peiling vorm deel van die 2022 George Geïntegreerde Openbarevervoernetwerk Makro-, Vervoer- en Sosio-ekonomiese Studie. Die resultate sal vergelyk word met vorige studies om die algehele sosio-ekonomiese impak van die GO GEORGE-busdiens in drie hoofareas te bepaal, naamlik makro-ekonomiese, vervoer-ekonomiese en sosio-ekonomiese impak.

Volgens Morné Lakay, waarnemende bestuurder van GO GEORGE, bly terugvoering van passasiers die kern van die beplanning en verfyning van die stelsel. “Met ingewikkelde data tot ons beskikking, is dit vir ons moontlik om te beplan en te implementeer, maar ons moet weet of ons aan ons gemeenskappe se behoeftes voldoen en of die busdiens inderdaad lewensgehalte en toegang tot ekonomiese geleenthede verbeter. Dit is waaroor GO GEORGE gaan en waarom ons passasiers vriendelik versoek om vir ons ‘n paar minute te gee wanneer hulle deur ‘n onderhoudvoerder genader word. Deelnemende passasiers sal anoniem bly,” het Lakay gesê.

Die data wat deur die opname verkry word, sal deel vorm van deurlopende hersiening en verbetering van die busdiens en wysigings rig waar nodig en moontlik.

Onafhanklike, opgeleide onderhoudvoerders met toepaslike identifikasiekaarte sal die opname met behulp van ‘n toepassing op ‘n selfoon uitvoer. Meer inligting kan verkry word by die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.

ONDERSKRIF:

Brendon Barends het ‘n paar minute afgestaan om GO GEORGE-onderhoudvoerder, Larouchelle Kleinbooi, se vrae te beantwoord.