Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE schedules and hours during holiday season 

PRESS RELEASE: GO GEORGE schedules and hours during holiday season

Issued 12 December 2022

 

All GO GEORGE services will continue throughout the holidays, with special provision for shoppers and employees at the Garden Route Mall and Eden Meander shopping centre where extended business hours will be implemented.

Later buses at Garden Route Mall and Eden Meander

To accommodate later business hours, the following amendments will apply from 16 Dec 2022 to 2 Jan 2023:

Departing from the Garden Route Mall:

  • Route 12 to Pacaltsdorp – 19:00 trip to depart at 19:15
  • Route 16 to Parkdene – 19:08 trip to depart at 19:15 & 19:33 trip to depart at 19:40
  • Route 53 via Rosemoor to CBD – 19:00 trip to depart at 19:15 & extra trip at 19:35

 

Departing from the CBD:

  • Route 2 to Blanco: 19:30 trip from CBD to depart at 19:40

 

Public holidays

Buses will be running according to the Saturday schedule on 16 and 27 December, as well as 2 January. The Sunday schedule will be followed on 25 and 26 December and 1 January.

Anyone needing assistance with trip planning can phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044 – the agents take calls from 05:00 until 20:00, seven days a week, throughout the holiday season as well.

CAPTION:

The GO GEORGE schedule for the festive period has been adjusted to accommodate staff or shoppers leaving the Garden Route Mall and Eden Meander shopping centre later than usual.

 

 

PERSVERKLARING: GO GEORGE-skedules en -ure gedurende vakansieseisoen

Uitgereik 12 Desember 2022

 

Alle GO GEORGE-dienste sal deur die vakansie voortgaan, met spesiale voorsiening vir klante en werknemers by die Garden Route Mall en Eden Meander-winkelsentrum waar verlengde besigheidsure geïmplementeer sal word.

Later busse by Garden Route Mall en Eden Meander

Om langer besigheidsure te akkommodeer, sal die volgende wysigings van 16 Des 2022 tot 2 Jan 2023 geld:

Vertrek vanaf die Garden Route Mall:

Roete 12 na Pacaltsdorp – 19:00-rit sal 19:15 te vertrek

Roete 16 na Parkdene – 19:08-rit sal 19:15 vertrek en 19:33-rit om 19:40

Roete 53 via Rosemoor na CBD – 19:00-rit sal 19:15 vertrek en ’n ekstra rit om 19:35

Vertrek uit die middedorp:

Roete 2 na Blanco: 19:30-rit sal om 19:40 vertrek

Openbare vakansiedae

Busse sal op 16 en 27 Desember, asook 2 Januarie volgens die Saterdagskedule loop. Die Sondagskedule sal op 25 en 26 Desember en 1 Januarie gevolg word.

Enigiemand wat hulp nodig het met ritbeplanning kan die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 skakel – die agente neem oproepe van 05:00 tot 20:00, sewe dae per week, ook gedurende die vakansieseisoen.

 

ONDERSKRIF:

Die GO GEORGE-skedule is aangepas vir personeel of klante wat die Garden Route Mall en Eden Meander-winkelsentrum later as gewoonlik verlaat oor die feestyd.