Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

With several public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.

Over the Easter weekend, Friday the 15th of April will see the buses running according to the Sunday schedule, and on Monday the 18th of April, the Saturday schedule will apply on all routes.

On both Freedom Day (Wednesday 27 April) and Workers’ Day (observed on Monday 2 May), the Saturday schedule will be followed.

For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for the latest news.

 

GO GEORGE-SKEDULES OP KOMENDE VAKANSIEDAE

Met verskeie openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.

Oor die Paasnaweek sal die busse op Vrydag 15 April volgens die Sondagskedule loop, en op Maandag 18 April sal die Saterdagskedule op alle roetes van toepassing wees.

Op Vryheidsdag (Woensdag 27 April) sowel as Werkersdag (wat op Maandag 2 Mei herdenk word) sal die Saterdagskedule gevolg word.

Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir die jongste nuus.