Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CLEANING OF DAMS IN UNIONDALE – water interruptions inevitable

CLEANING OF DAMS IN UNIONDALE – water interruptions inevitable
 
NOTIFICATION OF EMERGENCY WATER OUTAGE
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
 
Uniondale town area
 
NOTICE is hereby given that water supply will be interrupted on SATURDAY 3 FEBRUARY 2024 FROM 07H00 TO 16H00 AND SUNDAY 4 FEBRUARY 2024 FROM 07H00 TO 16H00 due to maintenance on the Water Reservoirs. Water trucks will be stationed at stragetic points to give water to the public.
 
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period, the work will be done on
SATURDAY 10 FEBRUARY 2024 FROM 07H00 TO 16H00 AND SUNDAY 11 FEBRUARY 2024 FROM 07H00 TO 16H00.
KENNISGEWING VAN NOOD WATERONDERBREKING
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
 
Uniondale dorpsgebied
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat water toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 3 FEBRUARIE 2024 VANAF 07H00 TOT 16H00 EN SONDAG 4 FEBRUARIE 2024 VANAF 07H00 TOT 16H00 weens instandhouding aan die Waterreservoirs. Watertrokke sal op strategiese punte geplaas wees om die gebied van water te voorsien.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SATERDAG 10 FEBRUARIE 2024 VANAF 07H00 TOT 16H00 EN SONDAG 11 FEBRUARIE 2024 VANAF 07H00 TOT 16H00.