Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

George Municipality needs community’s help with “bag scratchers”

George Municipality is aware that so-called “bag scratchers” are a general problem, not only in George but in all municipal areas. We ask the community to assist the municipality in addressing the situation.

The municipality has asked our refuse workers to clear spilt refuse bags, as far as possible when they see such an incident. Usually, the same people scratch in bags in the same area and sometimes a friendly discussion between the homeowner and such individuals can result in them not making a mess and closing the bags when they are done. They are usually looking for food or something to recycle for money and residents can assist by putting edible food in a separate bag. The municipality kindly requests that residents do not put their refuse out the night before their collection day, and where possible only by 7am of the day of your collection to avoid such incidents.

Die George-munisipaliteit is bewus dat sogenaamde “sak krappers” ‘n algemene probleem is, nie net in George nie, maar ook in alle munisipale gebiede. Ons vra die gemeenskap om die munisipaliteit te help om die situasie aan te spreek.

Die munisipaliteit het ons vulliswerkers gevra om gemors uit geskeerde vullissakke sover moontlik skoon te maak, as hulle so ‘n voorval sien. Dit is gewoonlik dieselfde mense wat elke keer in dieselfde omgewing in sakke krap, en soms kan ‘n vriendelike gesprek tussen die huiseienaar en sulke individue daartoe lei dat hulle nie ‘n gemors maak nie en die sakke toebind as hulle klaar is. Die betrokke mense is gewoonlik op soek na kos of iets om vir geld te herwin, en inwoners kan help deur eetbare kos in ‘n aparte sak te sit. Die munisipaliteit versoek vriendelik dat inwoners nie hul vullis die nag voor hul afhaaldag moet uitsit nie, en waar moontlik slegs om 07:00 op die dag van vullisverwydering, om sulke voorvalle te vermy.

uMasipala waseGeorge unolwazi lokuba abo babizwa ngokuba ngabagqogqi beengxowa zenkunkuma bayingxaki ngokubanzi, hayi eGeorge kuphela kodwa kuyo yonke imimandla kamasipala. Sicela uluNtu luncede ekusombululeni le meko.

uMasipala ucele abasebenzi bethu benkunkuma ukuba bacoce iingxowa zenkunkuma ezichithekileyo, kangangoko kunokwenzeka xa bebona eso sehlo. Idla ngokuba ngabantu abanye abagqogqa ezingxoweni kwindawo enye kwaye ngamanye amaxesha ingxoxo yobuhlobo phakathi komninikhaya kunye nabantu abanjalo ingabangela ukuba bangenzi mdaka kwaye bavale iingxowa zenkunkuma xa begqibile. Badla ngokukhangela ukutya okanye izinto ezinokuphinda zisetyenziswe kwakhona besenzela ukufumana imali kwaye abahlali banokunceda ngokubeka ukutya okunokutyiwa kwingxowa eyahlukileyo. uMasipala ucela ukuba abahlali bancede bangayibeki inkunkuma yabo kubusuku obandulela usuku lokuqokelela lwabo, kwaye apho kunokwenzeka ngentsimbi yesi-7 kusasa yosuku lokuqokelelwa kwayo ukuthintela izehlo ezinjalo.

Garbage bags and trash on white background. Ecology and recycle concept. Vector illustration.