Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE schedules on upcoming Public Holidays

With several public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.

On Human Rights Day, Thursday 21 March, buses will operate according to the Saturday schedule.

Easter weekend

On Friday 29 March, the buses will run according to the Sunday schedule, and on Monday 1 April, the Saturday schedule will apply on all routes.

For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for the latest news.

 

 GO GEORGE-SKEDULES OP KOMENDE VAKANSIEDAE

Met verskeie openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.

Op Menseregtedag, Donderdag 21 Maart, sal die busse volgens die Saterdagskedule ry.

Paasnaweek

Die Sondagskedule sal gevolg word op Vrydag 29 Maart, en op Maandag 1 April sal die Saterdagskedule op alle roetes geld.

Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir die jongste nuus.