Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE schedules on upcoming public holidays

GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

With two public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.

Freedom Day (Saturday 27 April) will follow the normal Saturday schedule. The Saturday timetable will also apply on Workers’ Day (Wednesday 1 May).

For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE website at www.gogeorge.org.za to see the Saturday timetables.

 

GO GEORGE-SKEDULES OP KOMENDE VAKANSIEDAE

Met twee openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.

Op Vryheidsdag (Saterdag 27 April) sal die gewone Saterdagskedule geld op alle roetes. Die Saterdagskedule word ook op Werkersdag (Woensdag 1 Mei) gevolg.

Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGEwebblad by www.gogeorge.org.za om die Saterdagskedule te bestudeer.