Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

📣NEW RESCHEDULED DATES:NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF PACALTSDORP

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF PACALTSDORP: HAYDEN,BEETHOVEN, CHOPIN,WAGNER, SHUBERT, HEATHER RD & BACK ROADS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 21 MARCH 2024 FROM 08H30 TO 20H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 22 MARCH 2024 FROM 08H30 TO 20H00

************************************************

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN PACALTSDORP: HAYDEN,BEETHOVEN,CHOPIN,WAGNER,SHUBERT, HEATHER & BACK ROADS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 21 MAART 2024 VANAF 08H30TOT 20H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 22 MAART 2024 VANAF 08H30 TOT 20H00