Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Power Outage: Portion of York Street, Fichat Street, Laing street, Bamboo Avenue and Sir Lancelot Lane

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 PORTION OF YORK STREET, FICHATS STREET, LAING STREET,BAMBOO AVENUE AND SIR LANCELOT LANE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 25 OCTOBER 2023  FROM  09H00 TO 15H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period, the work will be done on

THURSDAY 26 OCTOBER  2023 FROM  09H00 TO 15H00

*******************************************

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN YORK
FICHATS STRAAT, LAING STRAAT, BAMBOO EN SIR LANCELOT LAAN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 25 OKTOBER 2023 VANAF 09H00 TOT 15H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 26 OKTOBER 2023 VANAF 09H00 TOT 15H00