Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of Power Supply, Thembalethu, Zone 6

NOTIFICATION OF EMERGENCY INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF THEMBALETHU, ZONE 6

Nelson Mandela Blvd, Ncamanza Str , Jupiter Str, Venus Str, Vulindlela Str, Mayibuye Str, Makhaza Str, Zabalaza Str, Ngwekazi Str, Ikhewezi Str, Biko Str and Zingasa Str

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  WEDNESDAY 04 OCTOBER 2023  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.

Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period, the work will be done on

FRIDAY 06 OCTOBER 2023 FROM  09H00 TO 16H00

**************

 KENNISGEWING VAN  DIE NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN THEMBALETHU, ZONE 6

Nelson Mandela Blvd, Ncamanza Str , Jupiter Str, Venus Str, Vulindlela Str, Mayibuye Str, Makhaza Str, Zabalaza Str, Ngwekazi Str, Ikhewezi Str, Biko Str and Zingasa Str

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 04 OKTOBER 2023 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.

Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op

VRYDAG 06 OKTOBER 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00