Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Outage in Parkdene Area

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
HERCULES ST, CIRCULAR AVENUE, BALLOT ST, APOLLO ST, PARISH ST, VENUS LANE ST, JUPITER LANE, ROTARY ST, PORTION OF KLOOF AND FISKAAL ST.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 09 APRIL 2024 FROM 08H00 TO 20H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 11 APRIL 2024 FROM 08H00 TO 20H00

**************************
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
HERCULES STR , CIRCULAR AVENUE, BALLOT STR , APOLLO STR, PARISH STR, VENUS LANE, JUPITER LANE,ROTARY STR, GEDEELTE VAN KLOOF EN FISKAAL STR.

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 09 APRIL 2024 VANAF 08H00 TOT 20H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 11 APRIL 2024 VANAF 08H00 TOT 20H00