Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Potable Water Interruption: Blanco Potable Water Supply Pipelines

Timing: TUESDAY EVENING, 3 OCTOBER 2023 FROM 20H00 TO WEDNESDAY MORNING, 4 OCTOBER 2023 AT 06H00
 
 
NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE POTABLE WATER SUPPLY
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
DENNEOORD, CAMPHERSDRIFT, GLEN BARRIE, FERNRIDGE, HEATHERLANDS, HEATHERPARK, KINGSWOOD, BLANCO AND FANCOURT.
 
NOTICE is hereby given that the potable water supply will be interrupted from TUESDAY EVENING 3 OCTOBER 2023 FROM 20H00 TO WEDNESDAY MORNING 4 OCTOBER 2023 AT 06H00 for the purpose of doing alterations to the Blanco potable water bulk supply pipelines. Consumers are requested to please use water very sparingly during this period and for a few hours afterwards to allow the network to stabilise.
 
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE GESUIWERDE WATER TOEVOER
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
 
DENNEOORD, CAMPHERSDRIFT, GLEN BARRIE, FERNRIDGE, HEATHERLANDS, HEATHERPARK, KINGSWOOD, BLANCO EN FANCOURT.
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die gesuiwerde water toevoer onderbreek sal word vanaf DINSDAG AAND 03 OKTOBER 2023 om 20H00 TOT WOENSDAG OGGEND 04 OKTOBER OM 06H00 met die doel om veranderings aan die Blanco gesuiwerde water hoofpypleidings te maak. Verbruikers word versoek om water baie spaarsamig te gebruik gedurende hierdie tydeperk, en vir ‘n paar ure na die tyd sodat die netwerk kan stabiliseer .