Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Power Outage – 10 September Herold’s Bay

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER – 10 September Herold’s Bay

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN HEROLDSBAAI, ROOIDRAAI, ROOIKRANSIE, SLAAPPLEK, GANGE, SKUINSBANK, VOELKLIP, DOLFYN, VAALKOM STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 VANAF 08H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 11 SEPTEMBER 2022 VANAF 08H00 TOT 16H00

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF HEROLDS BAY, ROOIDRAAI, ROOIKRANSIE, SLAAPPLEK, GANGE, SKUINSBANK, VOELKLIP, DOLFYN , VAALKOM STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 10 SEPTEMBER 2022 FROM 08H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 11 SEPTEMBER 2022 FROM 08H00 TO 16H00