Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage 18 November 2021 – Portion of Thembalethu: Zone 6 & 7, Nelson Mandela Blvd, Asazani

Date Issued: 15\11\2021
CONTACT PERSON : I DA SILVA

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF THEMBALETHU:
ZONE 6 & 7, NELSON MANDELA BLVD, ASAZANI

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 18 NOVEMBER 2021 FROM 10H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
FRIDAY 19 NOVEMBER 2021 FROM 10H00 TO 16H30.

DIRECTOR: ELECTROTECHNICAL SERVICES

Tel: 044 874 3917
Datum Uitgereik: 15\11\2021
KONTAK PERSOON : I DA SILVA

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN THEMBALETHU:
ZONE 6 & 7, NELSON MANDELA BLVD, ASAZANI

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021 VANAF 10H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 19 NOVEMBER 2021 VANAF 10H00 TOT 16H30

DIREKTEUR: ELEKTROTEGNIESE DIENSTE