Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage at portion of Hansmoeskraal moved to Monday, 23 May 2022

Planned power outage at portion of Hansmoeskraal for today, 20 May 2022 was moved to Monday, 23 May 2022.

 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 

PORTION OF HANSMOESKRAAL

 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  Monday, 23 MAY  2022  FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

 

 

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

 

GEDEELTE  VAN HANSMOESKRAAL

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  Maandag, 23 MEI  2022 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.