Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Public Notice: Planned Power Outage for a Portion Of George East

Beplande Krag Onderbreking: Kennisgewing van die onderbreking
van die elektriese toevoer.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN GEORGE -OOS
MEYER STR, STEVENS STR, 3DE STR, 4DE STR, GEELHOUT STR, WOODFIELD LAAN, MIMOSA LAAN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 03 AUGUSTUS 2023 VANAF 09H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op
VRYDAG 04 AUGUSTUS 2023 VANAF 09H00 TOT 17H00

**************************************************************************

Planned Power Outage: Notification of the interruption
of the electricity supply.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF GEORGE EAST
MEYER STR, STEVENS STR, 3RD STR, 4TH STR, GEELHOUT STR, WOODFIELD AVENUE, MIMOSA AVENUE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 03 AUGUST 2023 FROM 09H00 TO17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
FRIDAY 04 AUGUST 2023 FROM 09H00 TO 17H00