Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UPDATE: Planned power outage of portion of Airport Line, Skougronde, Gwaing, Sewerage & A. De Swart

UPDATE ON PLANNED NOTICE FOR THE INTERRUPTION OF THE POWER SUPPLY!

PORTION OF AIRPORT LINE, SKOUGRONDE, GWAING SEWERAGE, & A. DE SWART

THE BELOW PLANNED INTERRUPTION TO THE POWER SUPPLY HAS BEEN POSTPONED DUE TO WEATHER CONDITIONS. SHOULD THE WEATHER CONDITIONS BE FAVOURABLE, THE WORK WILL COMMENCE ON THE 19TH OF MAY 2023.

Issued on the 18th of May 2023

NOTICE OF THE INTERUPTION OF POWER SUPPLY

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF AIRPORT LINE, SKOUGRONDE, GWAING SEWERAGE, & A. DE SWART

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on Thursday 18 May 2023 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should any circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period, the work will be done on Friday 19 May 2023 FROM 09H00 TO 16H30.

Issued by George Municipality on 16 May 2023

 

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN LUGHAWE LYN SKOUGRONDE, GWAING RIOOL & A. DE SWART

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op Donderdag 18 Mei 2023 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 19 MEI 2023 VANAF 09H00 TOT 16H30

Uitgereik deur George Munisipaliteit op 16 May 2023