Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: PLEASE TAKE NOTE – THIS OUTAGE IMPACTS A LARGE AREA OF GEORGE

PLEASE TAKE NOTE – THIS OUTAGE IMPACTS A LARGE AREA OF GEORGE
 
NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF GEORGE
VICTORIA BAY, KRAAIBOSCH, GROENKLOOF, LOERIE PARK, SAASVELD, ROSEMORE, LE VALLIA, GEORGE EAST, GEORGE INDUSTRIA, DENNEOORD
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 24 AUGUST 2022 FROM 22H00 TO 03H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
THURSDAY 25 AUGUST 2022 FROM 22H00 TO 03H00.
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN GEORGE
VICTORIABAAI, KRAAIBOSCH, GROENKLOOF, LOERIE PARK, SAASVELD, ROSEMORE, LE VALLIA, GEORGE-OOS, GEORGE INDUSTRIA, DENNEOORD
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022 VANAF 22H00 TOT 03H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2022 VANAF 22H00 TOT 03H00.